Stichting

Vanaf 1 januari 2017 wordt Jeugddorp georganiseerd door Stichting Jeugddorp Leiden. Tijdens het 50-jarig bestaan van Jeugddorp, in 2016, is de Jeugddorpsleutel tijdens de feestelijke opening van Jeugddorp officieel aan ons overgedragen.

Team

Het bestuur van Stichting Jeugddorp Leiden bestaat begin 2023 uit de volgende leden:

  • Leno Piket – Voorzitter
  • Jordy Piket – Secretaris
  • Theo den Dekker – Penningmeester

De voorbereiding en coördinatie van het Jeugddorpprogramma gebeurt door de Jeugddorpcommissie. De bestuursleden zijn ook lid van de commissie.

E-mail commissie: contact@jeugddorpleiden.nl

Daarnaast zou onze stichting niet kunnen bestaan zonder de inzet van vele vrijwilligers, die ieder jaar weer vol energie de kinderen begeleiden tijdens onze activiteiten en workshops.

Geschiedenis

Jeugddorp heeft een langere geschiedenis dan je misschien zou denken. Net na de 2e wereldoorlog, op 29 juli 1947 werd de Leidse Jeugd Aktie opgericht. Deze had tot doel om het Leidse jeugdleven op gang te brengen met o.a. clubhuiswerk, jeugdzorg en activiteiten voor de jeugd.

Pas in 1966 is op de huidige locatie Jeugddorp als vakantieactiviteit begonnen (zie onderstaand krantenartikel). Ook toen werden er al hutten gebouwd, maar er waren nog veel meer activiteiten. Er werd les gegeven in judo, bloemschikken, naaien en typen op een typemachine. De diverse sporten die gedaan konden worden, waren voetbal, korfbal, croquet en gymnastiek. Je kon er ook poppenkleertjes maken. Na verrichte arbeid werden er pannenkoeken en patat gegeten.

Tegenwoordig zitten er op het terrein, dat officieel “Jeugddorp Zuid-West” heet, diverse verenigingen, maar nog altijd vindt hier twee weken per jaar Jeugddorp plaats.

Krantenartikel van 1966 ‘Jeugddorp in Leiden’ uit het Leidsch Dagblad: