Sponsors

Stichting Jeugddorp Leiden wordt ieder jaar mede mogelijk gemaakt door diverse bedrijven en particulieren. Deze bedrijven zouden wij daarvoor graag hartelijk willen bedanken!

Zou u ons willen steunen? Dit kan op allerlei manieren. Naast geld, kunnen we ook materiaal gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan hamers, spijkers, papier, T-shirts en lunch.

Meer informatie over wat het inhoudt om sponsor te zijn van Jeugddorp is te vinden in dit document: Informatie voor sponsoren Jeugddorp.

Wilt u geld aan ons doneren? Dat kan! Ons rekeningnummer is:

NL86 RABO 0313 2809 59

Heeft u vragen of wilt u ons steunen, neem dan contact op met Femke Mens, Voorzitter Stichting Jeugddorp Leiden.

sponsor_fonds1818sponsor_sharkwing    sponsor_mike_multimedia  sponsor_harley_davidson  sponsor_barthen      sponsor_pim_rusch sponsor_gerritse sponsor_leidsche_boyssponsor_noordman    sponsor_de_kruijfsponsor_kruyt