Informatie

Jeugddorp is van 3 t/m 14 augustus 2020 (middelste twee weken van de zomervakantie).

Dagindeling

  • 09:00 uur hek open
  • 10:00 uur inschrijving sluit, start programma
  • 12:00 uur pauze (zelf lunch en drinken meenemen)
  • 15:30 uur einde programma

Kosten
De prijs van een dagkaart is €6,50.
De prijs van een weekkaart is €26,-. Voor ouders die een minimaal inkomen hebben, zijn er minimakaarten beschikbaar. Voor meer informatie en het bestellen van deze minimakaarten kunt u terecht bij Femke Mens, Voorzitter Stichting Jeugddorp Leiden, middels het telefoonnummer 06-26529270 of contact@jeugddorpleiden.nl.

De entreekaarten worden ter plekke verkocht aan de poort en op de verschillende voorverkoopdagen; reserveren is niet mogelijk. De VakantiePas wordt in de week voor de zomervakantie uitgedeeld op basisscholen in Leiden en regio.

Voorverkoopdagen

Nadere informatie volgt.

Vervoer
Er rijdt dit jaar één grote bus langs de vier buurtcentra. Zie dit bericht voor de exacte tijden en locaties:

Busvervoer

Locatie
Voorschoterweg 8G (vlakbij Zwembad de Vliet).