Informatie

Jeugddorp is van 2 t/m 13 augustus 2021 (middelste twee weken van de zomervakantie).

Dagindeling

  • 09:00 uur hek open
  • 10:00 uur inschrijving sluit, start programma
  • 12:00 uur pauze (zelf lunch en drinken meenemen)
  • 15:30 uur einde programma

Kosten
De prijs van een dagkaart is €6,50.
De prijs van een weekkaart is €26,-. Voor ouders die een minimaal inkomen hebben, zijn er minimakaarten beschikbaar. Voor meer informatie en het bestellen van deze minimakaarten kunt u terecht bij Femke Mens, Voorzitter Stichting Jeugddorp Leiden, middels het telefoonnummer 06-26529270 of contact@jeugddorpleiden.nl.

De entreekaarten worden ter plekke verkocht aan de poort en op de verschillende voorverkoopdagen; reserveren is niet mogelijk.

Voorverkoopdagen

Momenteel staat in de planning dat wij 26 juni een voorverkoopdag organiseren voor mensen die niet van lange rijen houden. Deze is gelokaliseerd bij het Bevrijdingsplein tegenover de Albert Heijn XL.

Vervoer
Vanuit 4 wijken in Leiden is het mogelijk om op te stappen in een bus/busje die naar Jeugddorp rijd. Er rijdt een grote bus met plaats voor 43 kinderen voor de locaties Noord en Merenwijk. Vol is vol. Daarnaast is het niet mogelijk voor de bus om te wachten of om te keren. Voor de locaties  Stevenshof en de Mors rijden we dit jaar met twee taxibusjes van Wielkens. In totaal zijn hier 16 zitplaatsen voor kinderen. Vol is Vol.

Busvervoer

Locatie
Voorschoterweg 8G (vlakbij Zwembad de Vliet).