Algemene voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden voor Stichting Jeugddorp Leiden 

 1. Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.jeugddorpleiden.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Jeugddorp Leiden. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

2. Intellectueel eigendom

 1. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Jeugddorp Leiden is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Jeugddorp Leiden.

3. Prijzen en betaling Webshop

 1. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om juridische stappen te ondernemen.
 2. De te betalen entreekaarten moeten direct betaald worden middels iDEAL. 
 3. Stichting Jeugddorp Leiden biedt geen mogelijkheden aan om per factuur te betalen of via bankoverschrijving.

4. Prijzen en betaling Kassa

 1. Entreekaarten worden gedurende het evenement tussen 09:00 tot 10:00 aan de poort verkocht.
 2. Minima entreekaarten worden uitsluitend verkocht middels het vooraf bestellen. U kunt hiervoor contact opnemen middels tel: 06-43750211. Er worden maximaal 10 minima entreekaarten per kind gereserveerd welke in 1 een keer dienen te worden betaald en opgehaald. De bestelde minima entreekaarten liggen op naam bij de kassa. 

4. Levering van entreekaarten Webshop

 1. Entreekaarten worden via email naar u toe gestuurd. Deze dient u zelf uit te printen en te tonen aan de poort.
 2. Tonen van entreekaarten aan de poort via telefoons of tablets kunnen voor vertraging zorgen. Wij vragen daarom alle entreekaarten uit te printen.

5. Annulering/retourneren van entreekaarten

 1. Entreekaarten die via de webshop gekocht zijn, kunnen geannuleerd worden middels door het sturen van een email naar penningmeester@jeugddorpleiden.nl 
 2. Voor het uitbetalen van geretourneerde entreekaarten heeft stichting Jeugddorp Leiden gemiddeld 8 werkdagen nodig.
 3. Het geretourneerde geld wordt teruggestort op de rekening waar de entreekaarten mee zijn gekocht. Verzoek tot uitbetaling op een andere rekening is niet mogelijk.

6. Gegevens bewaring:

 1. Stichting Jeugddorp Leiden bewaart uw gegevens voor een periode van maximaal 3 maanden. 
 2. We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het verwerken van uw bestelling of de retournering. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden.

7. Aansprakelijkheid

 1. Stichting Jeugddorp Leiden streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.jeugddorpleiden.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 2. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Jeugddorp Leiden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

8. Wijzigingen

 1. Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.jeugddorpleiden.nl op deze pagina.