Voorinschrijving Jeugddorp

Bij het inschrijven op Jeugddorp noteren wij altijd een aantal gegevens, zoals de namen van de kinderen, de telefoonnummers van de ouders en eventuele allergieën of medicijngebruik. Dit jaar willen wij de inschrijving digitaal doen. We hopen dat dit lange rijen bij het inschrijven voorkomt, omdat we niet elke dag alle gegevens opnieuw hoeven te noteren.

Wij willen u daarom vragen om alvast uw gegevens door te geven. De inschrijving zal ter plekke ook gewoon mogelijk blijven. Deze inschrijving is geen toegangsbewijs. Kaartjes worden tijdens Jeugddorp bij de ingang verkocht.

Ga naar de voorinschrijving

Uitnodiging officiële opening Jeugddorp

Uitnodiging opening Jeugddorp 2015Iedereen die op de één of andere manier heeft bijgedragen aan de totstandkoming van Jeugddorp 2015, zoals sponsors, willen wij graag bedanken. Hiervoor wordt tijdens Jeugddorp een officiële opening georganiseerd, waarvoor u van harte uitgenodigd bent. Meer informatie is te vinden in de uitnodiging: