Jeugddorp 2020 afgelast

Naar aanleiding van de persconferentie op dinsdag 21 april 2020, waarin werd medegedeeld dat het verbod op evenementen gehandhaafd blijft tot 1 september, hebben wij als organisatie het pijnlijke besluit moeten nemen om Jeugddorp voor het eerst sinds haar oprichting in 1966 af te lasten. Hoewel Jeugddorp een kinderevenement is en er voor kinderen al meer mogelijkheden zijn dan voor volwassenen, kunnen we niet uit het oog verliezen dat Jeugddorp óók een grote samenkomst van volwassenen betekent, zowel in de vorm van vrijwilligers als ouders.

We vinden het ontzettend jammer dat Jeugddorp 2020 niet door kan gaan, maar we scharen ons achter de maatregelen die genomen worden om het virus zo snel mogelijk in te dammen. Voor nu bedanken we alle vrijwilligers, sponsoren en fondsen die op welke manier dan ook reeds hadden toegezegd een bijdrage te willen leveren aan Jeugddorp 2020 en hopen we dat we op 2 augustus 2021 onze poorten weer mogen openen voor alle Leidse kinderen.
Blijf gezond en tot in 2021.

Namens de gehele organisatie,

Femke Mens
Voorzitter Stichting Jeugddorp Leiden